¿Qué es la bioingeniería?

brugues_natphys2014_340x210Existen numerosas confusiones entre el concepto de bioingeniería y el de biotecnología. Con
esta entrada y aprovechando que hoy, 16 de Junio, es el día internacional del biotecnólogo queremos ayudar a aclarar qué es la bioingeniería y cuál es su situación dentro del panorama de la biotecnología.

La biotecnología es un área multidisciplinar que tiene sus fundamentos en la tecnología que estudia y aprovecha los mecanismos e interacciones biológicas de los seres vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Leer más

Com funcionen els mètodes de conservació naturals?

Placa de petri con cultivos bacterianos. Imagen: Shutterstock

Placa de petri amb cultius bacterians. Imatge: Shutterstock amb llicència Creative Commons

Enguany l’IBEC ha desenvolupat un guió de batxillerat en col·laboració amb el CESIRECDEC i amb el suport de la FECYT. L’objectiu d’aquest guió és que tant els professors com els alumnes puguin dur a terme un Treball de Recerca en Biotecnologia sense necessitat de sortir de casa seva. El guió està pensat per a guiar a l’alumne a través dels seus primers passos en la recerca ajudant-lo a desenvolupar la seva pregunta de recerca, la seva hipòtesi i el seu propi protocol experimental per tal de descobrir què hi ha darrere dels mètodes de conservació naturals.

Molt abans que se sabés que existien els microorganismes o que la biotecnologia fos una disciplina científica, moltes societats del món ja havien desenvolupat mètodes per a preservar els aliments, de manera tradicional, sense saber la ciència que s’hi amagava. Amb la tecnologia actual podem estudiar les bases biotecnològiques de la conservació dels aliments tradicionals, entendre el paper dels microorganismes en la conservació dels aliments i desenvolupar nous sistemes de conservació més eficients.
Leer más