L’Institut de Bioingeniería de Catalunya (IBEC) és un centre de recerca multidisciplinària, amb seu a Barcelona, que duu a terme una recerca d’excel·lència a la frontera de l’enginyeria i les ciències de la vida per generar nou coneixement mitjançant la unió de camps com la nanomedicina, la biofísica, la biotecnologia, l’enginyeria de teixits i les aplicacions de la tecnologia de la informació (TIC) per a la salut.

El coneixement que existeix en els grups de recerca de l’IBEC s’estructura en tres grans branques de coneixement: la nanomedicina, l’enginyeria cel·lular i tissular i les TIC per a la salut. Aquests es posen al servei de la ciència i la societat per avançar en tres grans àrees d’aplicació:

  • BIOENGINYERIA per a la medicina del futur,
  • BIOENGINYERIA per a teràpies regeneratives,
  • BIOENGINYERIA per a l’envelliment actiu.

Entre els beneficiaris de l’IBEC s’inclouen universitats, centres de recerca, la comunitat científica, el sector empresarial que impulsa la recerca en el camp de la bioingeniería i la societat en general.

A l’IBEC també duem a terme un considerable nombre d’activitats relacionades amb la divulgació de la ciència amb les quals, sota el nom de IBEC Divulga, pretenem arribar al públic no científic, especialment als nois i noies en edat escolar.

Amb aquestes activitats volem aportar el nostre coneixement en l’àmbit de la bioingeniería i, per a això, hem desenvolupat aquest espai divulgatiu en el qual acostarem els avanços en el nostre àmbit de recerca i on també tractarem altres temes d’interès científic general, parlarem de les publicacions més destacades i entrevistarem a investigadors.

 

Esperem que gaudiu dels continguts!

 


 

El Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) es un centro de investigación multidisciplinar, con sede en Barcelona, que lleva a cabo una investigación de excelencia en la frontera de la ingeniería y las ciencias de la vida para generar nuevo conocimiento mediante la unión de campos como la nanomedicina, la biofísica, la biotecnología, la ingeniería de tejidos y las aplicaciones de la tecnología de la información (TIC) para la salud.

El conocimiento que existe en los grupos de investigación del IBEC se estructura en tres grandes ramas de conocimiento: la nanomedicina, la ingeniería celular i tisular y las TIC para la salud. Estos se ponen al servicio de la ciencia y la sociedad para avanzar en tres grandes áreas de aplicación:

  • BIOINGENIERÍA para la medicina del futuro,
  • BIOINGENIERÍA para terapias regenerativas,
  • BIOINGENIERÍA para el envejecimiento activo.

Entre los beneficiarios de la Fundación Instituto de Bioingeniería de Cataluña se incluyen universidades, centros de investigación, la comunidad científica, el sector empresarial que impulsa la investigación en el campo de la bioingeniería y la sociedad en general.

En el IBEC también llevamos a cabo un considerable número de actividades relacionadas con la divulgación de la ciencia con las que, bajo el nombre de IBEC Divulga, pretendemos llegar al público no científico, especialmente a los chicos y chicas en edad escolar.

Con estas actividades queremos aportar nuestro conocimiento en el ámbito de la bioingeniería y, para ello, hemos desarrollado este espacio divulgativo en el que acercaremos los avances en nuestro ámbito de investigación y en donde también trataremos otros temas de interés científico general, hablaremos de las publicaciones más destacadas y entrevistaremos a investigadores.

 

¡Esperamos que disfrutéis de los contenidos!