Programes actuals

Escola Rural

BIOENGINYERIA A L’ESCOLA RURAL

Organitza: IBEC en col·laboració amb el secretariat d’escola rural

Bioenginyeria a l’escola rural vol garantir l’accés de les escoles d’arreu del territori català a la recerca més actual, contribuint així a democratitzar el coneixement científic i a l’equitat en l’accés a l’educació científica.

El projecte pretén establir vincles entre els infants i mestres, amb les investigadores i investigadors, per a proporcionar referents i fomentar l’interès per la ciència i la tecnologia entre els més petits. 

Més informació aquí

JOVES I CIÈNCIA

Organitza: Fundació Catalunya La Pedrera
El programa “Joves i Ciència” té per objectiu fomentar les vocacions científiques dels joves. S’adreça a cinquanta d’estudiants de 4t d’ESO de Catalunya que, durant tres anys, tenen l’oportunitat de viure la recerca científica en primera persona.

BATX2LAB

Organitza: Parc Científic de Barcelona
El PCB amb el programa BATX2LAB acull estudiants de primer de batxillerat que hagin d’iniciar el seu Treball de Recerca (TR). Els estudiants podran dur a terme la part pràctica del seu TR als laboratoris del Parc tutoritzats per un investigador que els assessorarà en el transcurs de l’elaboració del treball.

BOJOS PER LA CIÈNCIA

Organitza: Fundació Catalunya La Pedrera

El programa “Bojos per la Ciència” és un programa d’excel·lència que pretén estimular el talent científic i fomentar les vocacions científiques entre els estudiants que facin batxillerat.

Bojos per la Bioenginyeria és el curs que impartim a l’IBEC a on volem donar a conèixer l’entorn multidisciplinari que ofereix la bioenginyeria.

Durant 16 sessions teoricopràctiques els estudiants coneixeran ben de prop la recerca en les principals àrees de la bioenginyeria aplicada a la salut; l’alliberament controlat de fàrmacs, els biomaterials, les teràpies regeneratives i la medicina del futur, entre d’altres. A més, els estudiants podran participar de tallers complementaris a la formació científica on es tractaran qüestions ètiques i de comunicació científica i es proporcionarà formació específica en l’entorn d’un laboratori de recerca.

Aliançes Magnet

Organitza: Fundació Bofill

El programa Magnet acompanya els centres educatius en el desenvolupament d’un projecte en aliança amb una institució d’excel·lència. Aquesta col·laboració entre el centre educatiu i la institució ha de permetre al centre desenvolupar un projecte educatiu innovador i de qualitat i que es converteixi en un projecte de referència en el seu territori, tant per a les famílies com per a la comunitat educativa.

Dins el marc del projecte, l’IBEC manté una aliança amb l’escola Gayarre de Barcelona que treballen junts per compartir experiències i aprendre plegats. L’IBEC contribueix a incorporar una mirada científica al procés d’aprenentatge, on es potencia la indagació, la creativitat i la reflexió.

El projecte està impulsat per la Fundació Jaume Bofill, el Departament d’Ensenyament, la Diputació de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB.

Més informació aquí