Posted by on 10/03/2015

Una de les professores a la part pràctica del curs de l'any passat

Una de les professores a la part pràctica del curs de l’any passat. Autor: IBEC

Professors i ciència és un programa de la Fundació Catalunya-La Pedrera que ofereix formació al professorat de secundària de ciències de Catalunya. Vol contribuir a millorar la seva formació continua i la seva especialització, en les respectives àrees de coneixement, perquè pugui revertir en el seu dia a dia a les aules, fomentant així l’estímul de les vocacions científiques entre els seus alumnes.

Enguany l’IBEC torna a participar a Professors i Ciència oferint un curs nou “Bioenginyeria cardíaca: una opció de futur” impartit per Juan Crespo, investigador del grup Control de la Potència de les Cèl·lules Mare. El curs tindrà lloc dimecres 20 de maig i divendres 22 de maig de 2015 de 16 a 19h.

El curs es focalitzarà en la comprensió del cor des del punt de vista de l’enginyeria biomèdica. Es recorreran els diferents estadis necessaris per dissenyar un empelt de teixit cardíac per a una possible teràpia regenerativa de miocardi infartat. L’objectiu final és, a més de profunditzar en aspectes de l’enginyeria de teixits, estudiar algunes de les propietats electromecàniques bàsiques del cor entenent-lo com a un biomaterial. Un aspecte clau a l’hora d’intentar fabricar in-vitro una part artificial d’òrgan.

El programa es va iniciar l’any 2011 i cada any ofereix l’oportunitat a uns 400 professors de rebre formació específica en diferents centres de recerca científica. Any rere any incorpora nous centres de recerca assegurant cursos d’alta aplicabilitat a l’aula, tant teòrica com pràctica, amb continguts que responen a noves necessitats curriculars d’ESO i Batxillerat.

L’IBEC ha participat altres anys en aquest programa amb cursos que han tingut molt bona acollida entre els professors com “Una finestra al desenvolupament embrionari del Sistema Nerviós al 2014. Al llarg d’aquest curs es van presentar diferents estudis actuals on s’empren models animals. L’objectiu final era endinsar-se en la recerca actual en l’àmbit de la neurociència mitjançant tècniques d’estudi d’embriologia experimental.

Aquí podeu trobar la fitxa amb més informació sobre el curs.

Per inscriure-us haureu d’emplenar el formulari d’inscripció de la Fundació Catalunya-La Pedrera que estarà obert del 9 al 19 de març de 2015. La comunicació de les places es farà a partir del 20 de març.