Posted by on 13/04/2016

Alumnes durant la part pràctica del taller. Autor: IBEC

Alumnes durant la part pràctica del taller.
Autor: IBEC

Els alumnes de 1r de Batxillerat de l’Institut Secretari Coloma de Barcelona han visitat l’IBEC per fer el taller “Regeneració de teixits: com nou“. Al llarg d’aquesta visita els alumnes han explorat la situació actual en l’àmbit de la regeneració d’òrgans i teixits, han après quins avenços s’han fet fins ara, en quin punt ens trobem actualment i quins són els objectius de futur que es persegueixen.

“Un cop més, he tingut l’oportunitat de poder realitzar una activitat divulgativa durant el meu doctorat”, ens diu la Clàudia Navarro, investigadora del grup de Biomaterials per a teràpies regeneratives. “Aquesta vegada, eren estudiants del batxillerat cientificotècnic, per la qual cosa hem pogut explicar més “xixa“.

“Cada vegada veig més clara la rellevància de participar en aquest tipus d’activitats”, assegura la Clàudia. “No només podem estar despertant l’interès de futures científiques i científics, sinó que estem ensenyant a la societat del futur a valorar la ciència i la recerca. Evidentment, participar en aquestes activitats ens treu temps per fer recerca crua i pelada, però considero que és el nostre deure com a científics prendre un rol actiu en la divulgació de la nostra recerca”.
L’enginyeria de teixits té com a objectiu reemplaçar o reparar teixits o òrgans malmesos. Per fer-ho s’utilitzen diverses estratègies com: proporcionar una bastida que doni l’estructura del teixit, afegir les cèl·lules adequades o aportar senyals que indueixin la reconstrucció del teixit. Durant la part pràctica, els alumnes han simulat l’encapsulament de cèl·lules dins d’esferes d’alginat i han observat la difusió dels factors biològics alliberats per les cèl·lules.

Clàudia i Irene explicant la pràctica.  Autor: IBEC

Clàudia i Irene explicant la pràctica.
Autor: IBEC

Per acabar la visita, els alumnes han tingut l’oportunitat de visitar els laboratoris de l’IBEC i veure de primera mà com és el lloc de treball d’un investigador. “M’ha sorprès molt que en un mateix grup de recerca treballi gent amb carreres molt diferents, també que la majoria d’investigadors siguin tan joves” diu un dels alumnes de l’institut. “No m’imaginava que aquí al costat es fes recerca d’aquesta mena.”

Visita a càrrec de: Clàudia Navarro i Irene Cano