Posted by on 09/06/2016

Professora durant la part pràctica del curs. Autor: IBEC

Professora durant la part pràctica del curs.
Autor: IBEC

Durant la primera quinzena de juny l’IBEC ha impartit el curs “Una finestra al desenvolupament embrionari del sistema nerviós” per a professors de secundària d’arreu de Catalunya. Durant aquest curs la Dra. Vanessa Gil amb ajuda de l’Àgata Mata, investigadores del grup de Neurobiotecnologia molecular i cel·lular de l’IBEC, han ofert els fonaments teòrics sobre desenvolupament embrionari i alguns principis sobre noves tècniques de recerca aplicables en el camp de la neurociència així com un exemple pràctic traslladable a l’aula.

El desenvolupament embrionari és el procés mitjançant el qual es forma un organisme a partir d’una sola cèl·lula. La peculiaritat d’aquest procés és que està altament conservat al llarg de l’evolució dels éssers vius, aquest fet proporciona la possibilitat de treballar amb models animals per aprofundir en el coneixement del desenvolupament humà.

Al llarg d’aquest taller s’han presentat diferents estudis actuals on s’empren models animals. L’objectiu final és endinsar-se en la recerca actual en l’àmbit de la neurociència mitjançant tècniques d’estudi d’embriologia experimental.

Els coneixements adquirits en aquest curs permetran tenir una nova perspectiva sobre la recerca en l’àmbit de la neurociència així com aprendre pràctiques senzilles de traslladar a qualsevol centre d’ensenyament. Amb els materials didàctics proposats es podrà complementar de forma atractiva per a l’estudiant una part essencial del temari.

Aquest curs està inclós al programa Professors i ciència de la Fundació Catalunya-La Pedrera que ofereix formació al professorat de secundària de ciències de Catalunya. Vol contribuir a millorar la seva formació continua i la seva especialització, en les respectives àrees de coneixement, perquè pugui revertir en el seu dia a dia a les aules, fomentant així l’estímul de les vocacions científiques entre els seus alumnes.

Curs a càrrec de la Dra. Vanessa Gil