Posted by on 05/03/2016

Dr. Miguel Mateos impartint el taller. Autor: IBEC

Dr. Miguel Mateos impartint el taller. Autor: IBEC

El Dr. Miguel Ángel Mateos, investigador del grup de Biomaterials per a teràpies regeneratives de l’IBEC, ha realitzat el taller “Biomaterials: ajudem al nostre organisme a regenerar-se” al Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols. Durant aquest taller, les 23 persones assistents, han fet un recorregut a través de la història de la medicina regenerativa per entendre com ha anat evolucionant des dels seus orígens fins a l’actualitat i quines són les propostes de futur.

Un dels punts importants per comprendre l’enginyeria de teixits és la necessitat que tenen les cèl·lules de disposar d’una estructura, o bastida, que els doni el suport necessari per donar lloc a un nou teixit. La part pràctica del taller s’ha centrat en aquest aspecte i gràcies a un parell d’experiments fets amb materials quotidians, els assistents han après les característiques bàsiques que necessiten les bastides per a regenerar teixit ossi.

Un dels asisstents creant una bastida amb cera dabella i sal.  Autor: IBEC

Un dels assistents creant una bastida amb cera d’abella i sal. Autor: IBEC

Les cèl·lules no poden créixer en qualsevol bastida, necessiten que aquestes tinguin unes condicions adequades. Com que les cèl·lules han de poder menjar i respirar, les bastides han de ser poroses. A més a més, aquests porus han de tenir la mida adequada perquè les cèl·lules puguin arribar al seu interior. I, per últim, a mesura que es va formant el nou ós, la bastida ha d’anar desapareixent. A través dels experiments, les famílies han pogut experimentar amb les seves pròpies mans i crear unes bastides similars a les que es construeixen als laboratoris així com recrear amb xocolata i una pispa pastissera, el prototiping, una de les tècniques emprades en la recerca de biomaterials.