Posted by on 22/05/2015

Juan Crespo explicant als professors com fer la dissecció del cor

Juan Crespo explicant als professors com fer la dissecció del cor. Autor: IBEC

El 20 i el 22 de Maig 11 professors d’arreu de Catalunya han vingut al IBEC a participar en el curs d’actualització científica “Bioenginyeria cardíaca: Una opció de futur” dins del programa Professors i Ciència finançat per La Fundació Catalunya-La Pedrera.

El curs s’ha centrat en la comprensió del cor des del punt de vista de l’enginyeria biomèdica. Els professors han recorregut els diferents estadis necessaris per dissenyar un empelt de teixit cardíac per a una possible teràpia regenerativa de miocardi infartat. L’objectiu final és, a més de profunditzar en aspectes de l’enginyeria de teixits, estudiar algunes de les propietats electromecàniques bàsiques del cor entenent-lo com a un biomaterial. Un aspecte clau a l’hora d’intentar fabricar in-vitro una part artificial d’òrgan.

Professors fent els assajos mecànics amb una mostra de cor de porc

Professors fent els assajos mecànics amb una mostra de cor de porc. Autor: IBEC

“Ha estat una experiència molt gratificant” diu en Juan Crespo, l’investigador a càrrec del curs. “Resulta molt interessant poder compartir el coneixement que es genera al laboratori amb professors d’institut que tenen com a objectiu  comprendre i poder traslladar a les aules gran part del que han aprés en el curs.”

La part pràctica del curs s’ha basat en la dissecció del cor i el seu anàlisi mecànic utilitzant aparells casolans per tal de poder traslladar-la a les aules. A més a més, els professors han pogut visitar el

laboratori del IBEC i veure en funcionament màquines d’assajos mecànics.

Curs a càrrec de: Juan Crespo

logotip-fundacio-catalunya-lapedrera